Podul rutier de pe E85 din cartierul sucevean ITcani este In pericol

Viceprimarul Angela Zarojanu a declarat joi cA municipalitatea a fAcut demersuri IncA de la Inceputul anului pentru obTinerea finanTArii necesare finalizArii lucrArilor de consolidare a obiectivului de la ITcani, dar iniTiativa nu a avut sorTi de izbIndA. Viceprimarul Sucevei a subliniat cA acest pod, cu o vechime de peste 30 de ani, pe care circulA zilnic sute de TIR-uri, trebuia consolidat In urmA cu mai mulTi ani, dar cA aceastA investiTie a fost amInatA din lipsA de fonduri.

Ea a spus cA din luna ianuarie 2005 autoritATile sucevene au cerut sprijinul Ministerului Mediului pentru finanTarea lucrArilor necesare pentru consolidarea malurilor din zona acestui pod, dar cA s-a primit un rAspuns negativ.Zarojanu a mai spus cA primarul Sucevei, Ion Lungu, IncearcA In aceste zile sA obTinA o finanTare de la Ministerul Transporturilor pentru consolidarea podului rutier din cartierul ITcani. Noi am asigurat din bugetul local jumAtate din suma necesarA acestei investiTii, dar acesta este un pod de interes naTional, fiind pe drumul european E 85 Si credem cA trebuie sA fim sprijiniTi de autoritATile judeTene Si centrale, a mai spus Zarojanu. Ea a subliniat cA In ultimele zile, din cauza creSterii debitului rIului Suceava, a crescut pericolul ca acest pod sA fie afectat. Este In pericol de a se dezechilibra, a spus Zarojanu.