Onofrei-Suceava ar putea primi prea tirziu bani pentru evitarea inundatiilor

El Si-a exprimat temerea cA In aceste condiTii, Suceava riscA sA rAmInA, cel puTin pentru moment, doar cu cererile financiare adresate BucureStiului Si cA In cazul producerii unor evenimente nedorite se va Incerca doar gAsirea de vinovaTi. Avem o situaTie foarte clarA a zonelor cu pericol de inundaTii Si cu obiectivele care pot fi afectate fArA sA avem posibilitatea sA obTinem fonduri avInd In vedere situaTia grea la nivel naTional. Nu vrem sA ajungem In situaTia In care trebuie sA gAseSti neapArat vinovaTi. Suceava riscA sA rAmInA cu constatArile Si cu cererile de sprijin Si lucrurile se pot agrava. CInd situaTia devine foarte gravA In lipsa resurselor intenTia este aceea de a gAsi vinovaTi. Sunt unele obiective pentru care banii trebuie alocaTi de la BucureSti., a declarat Onofrei. Prefectul a spus cA printre obiectivele pentru care s-au solicitat fonduri bAneSti se numArA podul din satul Gura Solcii, care a fost distrus In urma ploilor torenTiale din primAvarA. In situaTii precum cea a podului de Gura Solcii care a fost distrus de ape nu Stiu dacA cineva este vinovat. Am depus In urmA cu o lunA documentaTia la Guvern pentru a obTine banii necesari consolidArii podului, a spus prefectul. Pentru ca unele organisme sA se sesizeze din pAcate trebuie sA se ajungA la un anumit nivel de calamitate a conchis Onofrei.