163 de rromi suceveni si-au gasit un loc de munca

Oferta includea peste 170 de posturi, In timp ce la acTiune au participat 425 de persoane, din care 410 rromi. Principalele ocupaTii solicitate au fost cele de salubrizor, zidar, dulgher, tImplar, TesAtor, brodezA, confecTioner articole textile, Impletitor de nuiele Si muncitor necalificat. De asemenea, primAriile din localitATile Gura Humorului, Scheia, Dolhasca, FAlticeni, Baia, RAdAuTi, Bilca, Voitinel au venit cu o ofertA de locuri de muncA pentru cei interesaTi sA presteze lucrAri In interesul comunitATii.