Copii din Humor adunA bani pentru sinistrati vinzind lalelele sadite de ei

Elevii au sAdit cu mInuTele lor lalele pe care acum IncearcA sA le vIndA funcTionarilor din instituTiile publice. Copiii s-au aflat ieri la PrefecturA unde acTiunea lor i-a impresionat pe angajaTii acestei instituTii. Prefectul Orest Onofrei spre exemplu a cumpArat 13 lalele plAtind 20.000 de lei firul. Este o metodA originalA de a aduna bani pentru copiii sinistraTi din Banat. E o formA de a conStientiza foarte clar nevoia copiilor de a subscrie la necazurile altora, a declarat Onofrei.