Alegeri pentru noua conducere a TNL Suceava

El a declarat cA doreSte sA lase locul sAu altor tineri dornici de afirmare. Vasile Bilius a condus organizaTia de tineret a PNL timp de douA mandate Si a reuSit sA obTinA pentru tineri un loc eligibil pe lista de consilieri locali, chiar dacA pAnA la urmA a fost ocupat acest loc de el. deocamdatA doar o singurA candidaturA a fost InscrisA oficial In competiTia pentru preSedinTia organizaTiei, cea a lui Ovidiu Arganisciuc, un tAnAr care provine de altfel din fosta UFD. Alegerile la TNL Suceava vor avea loc duminicA, In sala micA a Casei Culturii din Suceava, cu Incepere de la ora 10. Pentru organizaTia judeTeanA de tineret alegerile sunt programate a se desfASura In luna iunie.