Consilii Locale date in judecata de primari pentru a obtine sporuri la salarii

Onofrei a apreciat situaTia ca fiind anormalA In condiTiile In care respectivii, fiind demnitari, trebuie sA primeascA doar indemnizaTii.

Prefectul a spus cA In mai multe astfel de cazuri primarii sau viceprimarii au cIStigat procesele prin care obTin sporuri sau al treisprezecilea salariu, iar unele procese se aflA pe rolul instanTelor de judecatA. Consiliile locale sInt lipsite de apArare In aceste procese pentru cA trebuie sA le apere juristul PrimAriei existInd chiar un conflict de interese, a spus Onofrei. El a arAtat cA a dispus revocarea unei dispoziTii a actualului primar al comunei Marginea care, In urma unei hotArIri judecAtoreSti, a dispus sA fie achitate fostului primar al comunei a unor drepturi bAneSti reprezentInd sporuri de vechime sau salarii de merit. Prefectul de Suceava a subliniat cA primarii Si viceprimarii nu sInt salariaTi pentru a beneficia de sporuri de vechime sau salarii de merit, ci sInt demnitari Si In acest caz primesc o indemnizaTie. Am cerut juriStilor Prefecturii sA analizeze toatA aceastA situaTie Si vom propune parlamentarilor de Suceava sA amendeze legislaTia astfel IncIt sA nu mai existe interpretAri ale legii In acest domeniu, a spus Onofrei.