Posturile de funcTionar public nu au cAutare in Suceava

El a amintit de posturile de secretar din mai multe localitATi sucevene care deSi sunt vacante nu sunt solicitate Si chiar de posturi din PrefecturA la care nu prea se Inghesuie nimeni. Nu prea sunt atractive probabil nici ca salarizare Si nici ca statut al funcTionarului public. Din cinci posturi la PrefecturA au fost ocupate doar douA. Avem un post de Sef serviciu financiar administrativ pentru care nu gAsim om, a declarat Onofrei. El a spus cA a sesizat un aspect important Si anume cA unii ISi doresc serviciu dar fug de rAspundere. E o situaTie simplA Si tragicA In acelaSi timp, a conchis prefectul.