Onofrei-problema padurilor Arhiepiscopiei va fi solutionata de actualul Guvern

El a arAtat cA prin pachetul de legi privind restituirea proprietATilor situaTia va fi rezolvatA definitiv. Onofrei a spus Intr-o conferinTA de presA cA declararea ca neconstituTionalA a OUG 100/2004, de ImproprietArire a Arhiepiscopiei Sucevei Si RAdAuTilor cu 90 000 de hectare de pAdure, emisA de fostul Guvern, dovedeSte cA PSD nu a vrut niciodatA sA dea pAdure, ci doar sA cIStige capital de imagine. El a arAtat cA In ceea ce priveSte emiterea OrdonanTei de UrgenTA 100/2004 nu a existat o urgenTA potrivit interpretArilor constituTionale, ci a fost doar o urgenTA electoralA OrdonanTa de urgenTA emisA de Guvernul NAstase a avut ca singurA urgenTA campania electoralA, a spus Onofrei care a adAugat cA acest act normativ a fost emis astfel IncIt sA nu poatA fi aplicat. Prin decizia CurTii ConstituTionale se confirmA astfel cA prin emiterea ordonanTei de urgenTA de ImproprietArire a Arhiepiscopiei Sucevei, Guvernul PSD a vrut sA obTinA capital de imagine Si nu ImproprietArirea Bisericii din Bucovina, a mai spus prefectul de Suceava.

Onofrei a apreciat cA actualul Guvern va rezolva definitiv aceastA problemA. Cred cA situaTia va fi rezolvatA dupA adoptarea legilor proprietATii care vor rezolva definitiv problema proprietATii Fondului Bisericesc Ortodox din Bucovina, dar Si a celorlalte culte din RomAnia, a conchis Onofrei.