Constantin Gheorghe va candida la Sefia filialei Partidului Conservator Suceava

Gheorghe care deTine interimatul organizaTiei va fi din cIte se pare singurul candidat la funcTia de preSedinte la alegerile care vor avea loc cel mai probabil In luna septembrie a acestui an. FuncTia de vicepreSedinte al Partidului Conservator la nivel naTional nu reprezintA un impediment pentru a candida la Sefia organizaTiei judeTene. Statutul nu mA ImpiedicA sA candidez, a declarat senatorul conservator. Subprefectul Alexandru BAiSanu care potrivit unor surse din partid Si-ar fi dorit Sefia organizaTiei judeTene a declarat ferm cA prioritatea lui In perioada urmAtoare este sA reprezinte cu cinste partidul In funcTia pe care o deTine In administraTia judeTeanA. Constantin Gheorghe a menTionat cA In urmAtoarele trei luni de zile se vor desfASura alegeri In organizaTiile locale ale partidului. El a precizat cA la judeT se vor InfiinTa douA funcTii noi, cele de prim- vicepreSedinte Si secretar general, care vor fi plAtite de partid. Cei care vor ocupa aceste funcTii vor trebui sA stea tot timpul la partid pentru cA ele sunt funcTii efectiv politice, a spus Gheorghe.