IPS Pimen reacTioneazA dur la decizia CurTii ConstituTionale

Inaltul ierarh a publicat sImbAtA Intr-un cotidian local un articol intitulat Dreptul forTei domnului Iorgovan In care demonteazA argumentele celor 26 de senatori PSD Si PPRM care au sesizat Curtea ConstituTionalA concluzia fiind aceea cA acTiunea a fost orchestratA din umbrA de pArintele fondator al PSD. Refuzul retrocedArii In formula OrdonanTei, > ISi are o explicaTie lesne de InTeles:>, >, aceasta pe linie politicA; din punct de vedere economic, prin retrocedare se ating buzunarele celor care se InfruptA din plin, prin mijloace necinstite, chiar cu acte, din pAdurile Bucovinei, spune Arhiepiscopul Sucevei Si RAdAuTilor care subliniazA IatA de ce, >, pArintele fondator al PSD, din umbrA, In semn de >, prin glasul devotaTilor sAi tovarASi, punInd In frunte pe pArintele ConstituTiei, domnul Antonie Iorgovan, IndreaptA plIngere strigInd > cAtre Curtea ConstituTionalA pentru salvarea proprietATii de stat, acaparatA abuziv. IPS Pimen apreciazA faptul cA fostul premier Adrian NAstase a InTeles necesitatea ImproprietAririi Arhiepiscopiei Sucevei Si RAdAuTilor Si considerA cA situaTia TArii ar putea deveni un dezastru cu parlamentari de genul celor care s-au adresat CurTii ConstituTionale. OrdonanTa a fost respinsA de Curtea ConstituTionalA. De aici, InTelegem cItA urA vrAjmASeascA, parcA mai ceva ca a diavolilor, stApIneSte inimile celor care au Intocmit Si au semnat sesizarea adresatA CurTii ConstituTionale, ca Si a membrilor CurTii ConstituTionale, urA care le-a Intunecat mintea Si nu pot sA InTeleagA cA e vorba de un bun confiscat abuziv, de un bun cu o menire Intru totul justificatA; InsA aceastA InTelegere pot sA o aibA numai cei care cred In Dumnezeu Si au la inimA valorile de patrimoniu naTional Si nu In ultimul rInd ajutorarea celor sAraci, a spus Inaltul ierarh. IPS Pimen Si-a exprimat Increderea cA actuala putere va restitui Bisericii din Bucovina pAdurile confiscate abuziv de regimul comunist.