CJ Suceava cere lichidarea UMCTF Gura Humorului pentru neplata de amenzi

VicepreSedintele PPRM al instituTiei, Stela Acatrinei, a declarat cA unitatea humoreanA efectueazA transporturi In domeniul forestier Si nu a achitat Consiliului amenzi totalizInd douA miliarde de lei, care i-au fost aplicate pentru cA autovehiculele firmei circulau pe drumurile judeTene cu IncArcAturi peste limita admisA prin autorizaTie. Consiliul JudeTean Suceava dispune de un cIntar cu care face verificAri In teren, iar sancTiunile date pentru mijloacele auto supraIncArcate poate ajunge la 80 de milioane de lei.