Concurs de literaturA pentru elevii din Gura Humorului

TotodatA, Gheorghe Solcan ISi va lansa volumul de epigramA a€¦De vedere din Gura Humorului, Si va fi vernisatA expoziTia de graficA satiricA Haz de Necaz, care va reuni lucrAri semnate de Radu Bercea. Manifestarea este organizatA de Sindicatul JudeTean InvATAmInt Spiru Haret Suceava, ImpreunA cu Muzeul Obiceiurilor Populare, PrimAria Si Tipografia Trei Grup SRL din Gura Humorului.