Angajatii CJ Suceava au platit motorina pentru transportul ajutoarelor in Banat

AfirmaTia Ii aparTine vicepreSedintelui administraTiei judeTene, Stela Acatrinei. Ea a adAugat cA motorina achiziTionatA cu bani ai salariaTilor Consiliului JudeTean a fost utilizatA pentru transportul de alimente adunate din comunele GrAmeSti Si Satu Mare, fiind vorba In principal de cartofi. In acelaSi timp, Regia AutonomA de Drumuri Si Poduri , subordonatA Consiliului JudeTean, a alocat o cantitate de 3 250 de litri de combustibil, pentru transportul de ajutoare din alte opt localitATi sucevene.