Medicii suceveni au discutat despre eroare sau greseala medicala

Simpozionul a fost organizat de Colegiul JudeTean al Medicilor Suceava, In cadrul programului de educaTie medicalA continuA. Potrivit Sefului Colegiului, doctorul Gheorghe Teudan, manifestarea a avut loc atIt pentru perfecTionare, cIt mai ales pentru stabilirea unor jaloane In ce priveSte relaTia socialA medic-pacient, chiar pentru imaginea medicului In societate. In general, succesele corpului medical sunt mai puTin cunoscute, In vreme ce insuccesele sInt mai pe placul publicului Si aceste lucruri trebuie nuanTate, a spus Gheorghe Teudan. El a precizat cA IntIlnirea a beneficiat de prezenTa profesorului Vasile AstArAstoaie, care este o personalitate recunoscutA In domeniu, el fiind Seful catedrei de medicinA legalA de la Universitatea de MedicinA IaSi, directorul Institutului de MedicinA LegalA IaSi, preSedintele Colegiului Medicilor IaSi Si secretar general al Colegiului Medicilor din RomAnia. Expunerea profesorului AstArAstoaie a fost bazatA pe 30 de ani de experienTA la nivel naTional Si internaTional, a precizat Gheorghe Teudan. Au mai conferenTiat directorul executiv al DSP Suceava, dr. Cristian Irimie, Si Seful Comisiei de jurisdicTie din cadrul Colegiului Medicilor Suceava, dr. Sorin HIncu, iar la discuTii au ridicat probleme pe tema simpozionului diverSi participanTi. Vreme de patru ore, medicii au analizat, Intre altele, situaTiile In care un doctor poate fi sancTionat sau chemat In instanTA, relaTiile medic-pacient, fAcIndu-se paralelisme cu ce se IntImplA pe plan internaTional.