Stocuri reduse de materiale sanitare in spitalele sucevene

El a declarat cA In prezent, unitATile spitaliceSti nu prea dispun de materiale sanitare consumabile, gen mAnuSi, ace, branule Si seringi de anumite dimensiuni, dar nici medicamente precum algocalmin Si antispasticele. El a apreciat cA s-a ajuns In aceastA situaTie, deoarece procedurile de licitaTie sunt foarte laborioase Si a precizat cA In cazul In care contractele cu furnizorii nu au fost fAcute judicios, bugetele relativ mici nu au permis spitalelor sA solicite medicamente Si materiale sanitare la nivelul cererii. Irimie a spus cA aceastA crizA loveSte In primul rInd In personalul medical, care-Si desfASoarA activitatea In condiTii grele, IntrucIt trebuie sA improvizeze In permanenTA, sA caute Inlocuitori Si substitute la ceea ce lipseSte. El a subliniat cA fiecare spital face eforturi pentru ca ceea ce InseamnA calitatea actului medical sA nu scadA pInA la un nivel In care sA fie pusA In pericol buna Ingrijire a pacientului. De aceea, el a adresat un apel bolnavilor internaTi, pentru a-Si cumpAra singuri diverse medicamente Si materiale sanitare. Seful DSP a mai spus cA la ora actualA, sincopele In aprovizionare apar Si din cauzA cA In spitale nu existA specialiSti care sA se ocupe strict de acest aspect. El vede ieSirea din crizA prin schimbarea modalitATii de aprovizionare, In sensul ca aceasta sA se facA Intr-un timp mult mai scurt.