Trei noi sefi de institutii sucevene instalati de prefectul Onofrei

Astfel, a fost instalatA in funcTie Marcela Prelipcean(PNL), la DirecTia de MuncA, Viorel Nicu Hrebenciuc(PD), la AgenTia AutoritATii Rutiere RomAne Si Vasile LatiS(PC), la Oficiul JudeTean pentru ProtecTia Consumatorilor.

Marcela Prelipcean a fost numitA director al DirecTiei de MuncA, In locul lui Gheorghe Straton, care a devenit Seful DirecTiei Generale de AsistenTA SocialA Si ProtecTia Copilului de pe lIngA Consiliul JudeTean Suceava. Postul de la ARR Suceava era vacant, dupA ce Gheorghe Petrescu a cerut Incetarea raporturilor de muncA, invocInd presiunile politice exercitate asupra sa dupA schimbarea puterii, In timp ce la OJPC, funcTia de director executiv era liberA, In urma demisiei lui Georgel Ciobanu, motivatA prin probleme de sAnAtate.