Prefectura Suceava cere fonduri pentru lucrari de urgenta

Cea mai mare sumA, de 50 de miliarde de lei, este cerutA pentru reabilitarea drumului MoldoviTa-Argel. Alte 20 de miliarde de lei sunt solicitate pentru repararea podului rutier de la ITcani, de peste rIul Suceava, care este situat pe drumul european 85. Podul trebuie supus de urgenTA unor lucrAri de consolidare, IntrucIt existA pericolul dezechilibrArii lui, In momentul creSterii accentuate a debitului cursului de apA. De-a lungul timpului, municipalitatea suceveanA a fAcut numeroase demersuri pentru obTinerea banilor necesari realizArii investiTiei, InsA fArA succes. In fine, prin ultimul proiect avansat Guvernului se solicitA 3 miliarde de lei, In vederea consolidArii podului de la Corlata, din comuna BerchiSeSti.