IJP Suceava regreta comportamentul unui politist fata de prefectul Orest Onofrei

Onofrei reclamA faptul cA a fost oprit fArA motiv In zona comunei Vama de o maSinA a PoliTiei care rula cu girofarul aprins Si la vitezA foarte redusA dupA ce autoturismul Prefecturii In care se afla a fost urmArit pe o distanTA apreciabilA. IatA cum relateazA prefectul IntImplarea petrecutA duminicA. Veneam de la CImpulung Moldovenesc Si In faTa noastrA In comuna Vama era o maSinA de poliTie care patrula cu un echipaj de la PoliTia CImpulung. Mergea foarte Incet pe drum ca la ralanti de se fAcuse coloanA de maSini In urma lor, cu girofarurile puse, iar cei din faTA trebuiau sA tragA pe dreapta conform legii ca sA treacA tovarASul de la PoliTie. La un moment dat noi am depASit maSina. BineInTeles cA s-a luat dupA noi Si ne-a urmArit un timp suficient de mult In care am crezut cA mAcar un poliTist Stie sA TinA minte numArul la maSinii. Au oprit au tras maSina In faTA Si unul foarte nervos cere documentele chiar dacA colegul lui a spus domnule vezi totuSi cA e maSina prefectului Si e prefectul In maSinA Si a zis cA ce dacA e prefectul trebuie sA grAim. Onofrei acuzA comportamentul de miliTian al poliTistului Dumitru Cristinel LAmASanu, cel care l-a luat la IntrebAri Intr-un mod foarte nervos Si cere comandantului PoliTiei JudeTene sA ia mAsuri Impotriva subordonaTilor care fac abuz de autoritate pe drumurile publice. Prefectul considerA cA poliTiSti de calibrul celui de la CImpulung Moldovenesc nu sunt interesaTi sA asigure siguranTa In trafic sau ordinea pe drumurile publice ci mai degrabA sunt interesaTi sA demonstreze clor care circulA cine este el purtAtorul de SapcA. Cer Sefului PoliTiei Suceava ca astfel de lucruri sA nu se IntImple Si cA oamenii AStia trebuie sA fie daTi exemplu puSi la panoul cu aSa nu pentru cA creeazA extrem de mari neplAceri. Soferii reclamA foarte multe nereguli de la faptul cA poliTia nu este In stradA cInd trebuie sA fie pInA la faptul cA atunci cInd este In stradA se comportA de acest gen. Cred cA miliTienii nu au ce cAuta In PoliTia RomAnA. Este comportament de miliTian, sA arate el cIt de grozav e. Pe lIngA asta funcTioneazA foarte mult arbitrariul In felul In care el ISi face meseria, a precizat prefectul. Onofrei a subliniat cA In legAturA cu poliTistul respectiv a primit foarte multe reclamaTii. Un asemenea comportament determinA negocieri iar In urma acestora trebuie sA rezulte cA poliTistul a fost binevoitor. De aici InTelegem tot ce trebuie, a spus Onofrei. Prefectul a adAugat cA va insista sA dea Si In viitor astfel de exemple negative pInA cInd cei din instituTiile statului vor InTelege cum trebuie sA se comporte. Am rAmas foarte surprins. DacA cu o autoritate se comportA aSa atunci cum se comportA cu oamenii obiSnuiTi care circulA pe drum?. E extrem de neplAcut. Ce se IntImplA cu oamenii obiSnuiTi cInd dau ochii cu un astfel de miliTian? FuncTionarii publici trebuie sA-Si facA treaba cum trebuie de la cei din birouri pInA la cei care au atribuTii de control sau de siguranTA publicA. O sA dAm exemple pInA cInd o sA InTeleagA, a conchis prefectul. Printr-un comunicat de presA Inspectoratul JudeTean de PoliTie ISi exprimA regretul pentru acest incident Si anunTA cA agentului Sef adjunct Dumitru Cristinel LAmASanu, de la postul de poliTie din Vama care a avut un mod de adresare ireverenTios, In contradicTie cu etica profesionalA i s-a interzis sA mai desfASoare activitATi pe linie de circulaTie rutierA. FaTA de cele sesizate s-a procedat la efectuarea unor verificAri imediate constatIndu-se cA din echipajul la care s-a fAcut referire au fAcut parte agentul Sef adjunct LAmASanu Dumitru Cristinel de la Postul de PoliTie din Vama Si agentul Istrate Marius Vasile de la PoliTia municipiului CImpulung Moldovenesc Si se afla Intr-o acTiune ordonatA pentru prevenirea evenimentelor rutiere. Agentul Sef adjunct LAmASanu Dumitru Cristinel care a oprit pentru control autoturismul In cauzA a avut un mod de adresare ireverenTios In contradicTie cu etica profesionalA. PoliTistul a fost atenTionat cu privire la modul de adresare In relaTiile cu publicul interzicIndu-i-se sA desfASoare activitATi pe linie de circulaTie rutierA, se spune In comunicatul semnat de comisar de poliTie Viorica Cojocaru. Comunicatul menTioneazA faptul cA cei doi poliTiSti au fost testaTi cu fiola alcooltest rezultatul fiind negativ. Conducerea Inspectoratului JudeTean de PoliTie trateazA cu maximA responsabilitate orice semnalAri privind maniera In care poliTiStii ISi exercitA atribuTiile de serviciu Si este decisA sA manifeste maximA intransigenTA atunci cInd sunt ignorate normele de conduitA Si probitate profesionalA. Ne exprimAm regretul pentru acest incident care prejudiciazA imaginea instituTiei Si respectul pe care-l datorAm cetATenilor, se mai spune In comunicat.