IJP Suceava regreta comportamentul unui politist fata de prefectul Orest Onofrei

Onofrei reclamA faptul cA a fost oprit fArA motiv In zona comunei Vama de o maSinA a PoliTiei care rula cu girofarul aprins Si la vitezA foarte redusA dupA ce autoturismul Prefecturii In care se afla a fost urmArit pe o distanTA apreciabilA. IatA cum relateazA prefectul IntImplarea petrecutA duminicA. Veneam de la CImpulung Moldovenesc Si In faTa noastrA In comuna Vama era o maSinA de poliTie care patrula cu un echipaj de la PoliTia CImpulung. Mergea foarte Incet pe drum ca la ralanti de se fAcuse coloanA de maSini In urma lor, cu girofarurile puse, iar cei din faTA trebuiau sA tragA pe dreapta conform legii ca sA treacA tovarASul de la PoliTie. La un moment dat noi am depASit maSina. BineInTeles cA s-a luat dupA noi Si ne-a urmArit un timp suficient de mult In care am crezut cA mAcar un poliTist Stie sA TinA minte numArul la maSinii. Au oprit au tras maSina In faTA Si unul foarte nervos cere documentele chiar dacA colegul lui a spus domnule vezi totuSi cA e maSina prefectului Si e prefectul In maSinA Si a zis cA ce dacA e prefectul trebuie sA grAim. Onofrei acuzA comportamentul de miliTian al poliTistului Dumitru Cristinel LAmASanu, cel care l-a luat la IntrebAri Intr-un mod foarte nervos Si cere comandantului PoliTiei JudeTene sA ia mAsuri Impotriva subordonaTilor care fac abuz de autoritate pe drumurile publice. Prefectul considerA cA poliTiSti de calibrul celui de la CImpulung Moldovenesc nu sunt interesaTi sA asigure siguranTa In trafic sau ordinea pe drumurile publice ci mai degrabA sunt interesaTi sA demonstreze clor care circulA cine este el purtAtorul de SapcA. Cer Sefului PoliTiei Suceava ca astfel de lucruri sA nu se IntImple Si cA oamenii AStia trebuie sA fie daTi exemplu puSi la panou