Premii la concursuri Scolare pentru elevii suceveni

Este vorba despre Diana Maxim, elevA In clasa a unsprezecea. Ea a luat premiul IntIi la etapa judeTeanA a concursului, cu lucrarea RelaTia Hitler-Antonescu. Faza naTionalA a sesiunii de comunicAri Si referate se va desfASura la Craiova, In perioada 16-18 iulie. Pe de altA parte, toTi cei 16 elevi suceveni de claseleVII-X, care au reprezentat judeTul la concursul naTional de chimie Chimexpert, care a avut loc la Satu Mare, au obTinut premii sau menTiuni. Sebastian Sandu, elev In clasa a Saptea la Scoala Miron Costin din Burdujeni, a obTinut premiul IntIi, iar pentru prestaTia excelentA a fost rAsplAtit de organizatori Si cu o sumA de bani.