Evaziune de un miliard de lei la o firmA din municipiul Suceava

Adjunctul DirecTiei de FinanTe, Benone ContaS, a declarat cA inspectorii instituTiei au ridicat 19 facturi de la societatea comercialA ALCATEX, iar In urma verificArilor s-a constatat cA 17 dintre acestea, emise In perioada martie-iulie 2004, pentru aprovizionarea cu produse industriale In valoare de 2,6 miliarde, erau false. El a precizat cA pe facturi apAreau numele a Sase firme furnizoare din NeamT, GalaTi, Prahova Si ConstanTa care nu erau Inregistrate la Oficiul Registrului ComerTului din aceste judeTe. Prin Inregistrarea In contabilitate a documentelor de aprovizionare cu mArfuri, procurate pe alte cAi decIt cele legale, Alcatex MVH SRL Suceava a denaturat rezultatele financiare, consecinTa fiscalA a acestor fapte fiind diminuarea impozitului pe profit Si a taxei pe valoarea adAugatA datorate bugetului de stat. Estimativ prejudiciul adus bugetului de stat este In valoare de 965 de milioane de lei, a declarat adjunctul de la FinanTe. ContaS a spus cA verificArile vor continua, deoarece existA semnale cA prejudiciul provocat de firma respectivA este mult mai mare.