Miliarde de lei pentru subventionarea de locuri de munca pentru tineri suceveni

Un comunicat al instituTiei aratA cA dintre cei 140, un numAr de 66 sunt licenTiaTi, 47 au absolvit cursurile instituTiilor de InvATAmAnt secundar superior sau postliceal, iar 27 sunt tineri absolvenTi de ciclu inferior al liceului sau de Scoli de arte Si meserii. Sursa citatA precizeazA cA angajatorii care IncadreazA absolvenTi ai unor instituTii de InvATAmAnt Si Ii menTin In activitate minim 3 ani, primesc lunar subvenTii de la unu la 1,5 salarii minime brute pe economie, timp de un an. La ora actualA, pentru un absolvent de ciclu inferior al liceului sau de ScoalA de arte Si meserii se acordA 3 milioane o sutA de mii de lei, pentru un absolvent de InvATAmAnt secundar superior ori postliceal 3, 720 milioane de lei, iar pentru un absolvent de InvATAmAnt superior 4,65 milioane de lei. De subvenTii similare beneficiazA, InsA timp de 18 luni, Si angajatorii absolvenTilor proveniTi din rAndul persoanelor cu handicap.