Ghidul Cetatii de Scaun a Sucevei a fost premiat

Seful Complexului Muzeal Bucovina, Emil Ursu, a declarat cA la competiTia organizatA de Centrul pentru Formare, EducaTie PermanentA Si Management In Domeniul Culturii BucureSti s-au Inscris 80 de candidaTi, iar Catrinar s-a impus cu lucrarea Victor Morariu-istoric Si om de culturA al Bucovinei. Valorificare expoziTionalA. El a spus cA lucrarea suceveanului se constituie Intr-o premierA, prin modul de abordare a subiectului din perspectivA muzeisticA, dar Si cA pune accent pe evidenTierea personalitATilor Bucovinei Si plasarea lor Intr-un cadru expoziTional. Marcel Catrinar are 31 de ani, lucreazA la SecTia de Istorie a Muzeului, iar din anul 2000 este ghidul CetATii de Scaun a Sucevei. El este absolvent al facultATilor de Muzeografie Si Istorie-FrancezA.