Consiliul Judetean transforma Regia de Drumuri in societate comerciala

VicepreSedintele Consiliului JudeTean, Eugen Constantin Uricec, a declarat ieri cA schimbarea formei juridice a RADP care are In administrare aproximativ 1.800 de kilometri de drumuri judeTene, este o necesitate Si cA transformarea va fi beneficA atIt pentru instituTia pe care o reprezintA cAt Si pentru unitate. E un proces normal. Este firesc ca Regia de Drumuri sA se transforme In societate comercialA avAnd In vedere politica de dezvoltare economicA a unitATii In sine. In momentul de faTA activitatea RADP se desfASoarA In baza unui buget anual stabilit de Consiliul JudeTean la un preT minim astfel IncAt bugetul instituTiei sA nu fie grevat de costuri suplimentare pentru lucrAri care sunt atribuite In mod direct regiei. In momentul In care regia se transformA In societate toate lucrArile care vizeazA administrarea drumurilor vor trebui sA fie scoase la licitaTie ceea ce InseamnA automat o concurenTA Intre firmele de profil, InseamnA preTuri reale ale pieTei care vor aduce un beneficiu constant Consiliului JudeTean. Transformarea RADP In societate comercialA reprezintA o altA politicA a preTurilor practicate care poate sA Insemne un plus de capital pentru unitate dobIndit prin cAStigarea licitaTiilor, a explicat Uricec. La nivelul Consiliului JudeTean s-a constituit o comisie care are sarcina de a parcurge procedurile de transformare a RADP In societate comercialA, comisie din care fac parte secretarul general al judeTului, Dumitru DAnilA, Seful DirecTiei Economice, Doina Blaj Si adjunctul DirecTiei Tehnice, Radu AvAdanei.