Seful DSP Suceava va candida pentru conducerea Spitalului Judetean de Urgenta

El Si-a anunTat candidatura In reuniunea Consiliului de AdministraTie al unitATii spitaliceSti. Acest organism a stabilit ca dosarele sA fie depuse pInA In data de 6 iunie Si ca data la care se va Tine concursul sA nu mai fie publicatA In presa localA, ci direct la avizierul Spitalului JudeTean.

Dat fiind faptul cA In competiTie se va Inscrie Si Seful DSP, din Comisia de Examinare vor face parte pe lIngA membri ai DirecTiei de SAnAtate PublicA Si ai Colegiului Medicilor, reprezentanTi ai Ministerului SAnAtATii.

Spitalul JudeTean Suceava are un director general interimar In persoana medicului Ilie Merticariu care a fost numit In funcTie In februarie, In locul chirurgului Sorin HIncu, ce a pArAsit postul prin demisie. La primul examen, organizat In 15 aprilie, pentru Sefia celei mai mari unitATi spitaliceSti sucevene, au participat Seful SecTiei Ortopedie, consilierul judeTean conservator Constantin SAvescu, Si medicul neonatolog Camelia Filote, iar ambii au fost declaraTi respinSi. SAvescu a picat prima probA, cea scrisA, constInd In completarea unui test grilA. El a luat 1,50 In timp ce nota minimA trebuia sA fie 7. Camelia Filote a obTinut 8,80 la scris, dar nu a trecut de proba interviului. Ea le-a prezentat examinatorilor un proiect managerial viabil, InsA nu s-a descurcat prea bine cInd i-au fost adresate IntrebAri despre legislaTie.