Mii de someri suceveni din cauza concurentei textilelor chinezesti

Avertismentul a fost lansat de prefectul PNL Orest Onofrei, In urma unei sesizAri venite dinspre societATile de profil care activeazA In judeT. El a spus cA se reclamA faptul cA textilele Si IncAlTAmintea din China intrA In TarA cu un preT de dumping Si nu cu cel real, ceea ce creeazA deservicii unitATilor de la noi. Onofrei a mai spus cA a sesizat la rIndu-i Ministerul de FinanTe Si DirecTia VAmilor, pentru a gAsi soluTii, astfel IncIt sA nu se ajungA la Inchiderea fabricilor de textile Si IncAlTAminte Si la creSterea numArului Somerilor. La nivelul judeTului Suceava erau la finele lunii aprilie 16.755 de persoane fArA un loc de muncA, ceea ce InseamnA o ratA a Somajului de 6,14%. In scurt timp, vor mai fi concediaTi 745 de salariaTi ai combinatului de celulozA Si hIrtie Ambro, deTinut de grupul francez Rossmann Si alTi 650 de la Akrom Akal, unitate cu capital turcesc.