Primarul vrea detalii privind proiectul judetean Suceava-Utilitati si mediu

Lungu susTine cA are nevoie de toate detaliile economice ale modului In care se va desfASura proiectul, pentru cA doreSte transparenTA maximA Si siguranTA.

Este normal sA avem un acord de finanTare Intre Consiliul JudeTean Si Consiliul Local Suceava. Eu sunt deschis colaborArii, dar vreau ca gradul de Indatorare al PrimAriei Suceava, In urma punerii In aplicare a proiectului, sA fie foarte bine stabilit. Eu trebuie sA asigur transparenTa totalA Si o informare corectA a oamenilor In legAturA cu modul In care se cheltuiesc banii, a mai spus Lungu.

El a explicat cA In cadrul proiectului menTionat, PrimAria Suceava ar trebui sA fie parte, urmAnd sA primeascA de la CJ o sumA de bani realizatA din economiile fAcute In urma licitaTiilor de pAnA acum.