In Suceava-simulare de interventie la inundatii, incendiu si accident chimic

El a declarat cA exerciTiul va avea loc pe 25 mai IncepInd cu ora 8, In Bazarul din Lunca Sucevei, la Hotelul Bucovina din centrul oraSului Si la fabrica Bucovina Lactate din zona industrialA Scheia. Primarul a spus cA In Bazar, aplicaTia va viza desfASurarea unei operaTiuni de evacuare In cazul inundArii centrului comercial ca urmare a revArsArii rIului Suceava, la Hotel Bucovina se va interveni pentru stingerea unui aSa-zis incendiu devastator, In timp ce la Bucovina Lactate, va fi vorba despre simularea unui accident chimic cu amoniac.