IntIlnire MIrza- nemti bucovineni In regiunea Schwaben- Germania

ASa aratA bilanTul fAcut de cei doi parteneri sAptAmIna trecutA In capitala regiunii Schwaben, Augsburg, bilanT la care au participat Si reprezentanTii celorlalte regiuni din Europa cu care nemTii au parafate protocoale de colaborare. PreSedintele Consiliului JudeTean Suceava, Gavril MIrza, a declarat cA bilanTul Intre Suceava Si Schwaben este unul pozitiv Si cA la reuniune s-au stabilit Si o serie de acTiuni viitoare. El a precizat cA atIt reprezentanTii regiunii Schwaben, cIt Si cei din Mayenne- FranTa au fost de acord Si Si-au manifestat intenTia de a sprijini judeTul Suceava la realizarea unui proiect de aproape 600.000 de Euro, ce presupune Intocmirea unui ghid turistic Si de conversaTie, tipArit In 4 sau 5 limbi de circulaTie internaTionalA. MIrza a spus cA In Germania a participat Si la o IntIlnire cu nemTii bucovineni care se reunesc anual de Rusalii. Seful administraTiei judeTene a anunTat cA delegaTii din Schwaben Si Mayenne In frunte cu preSedinTii acestora vor vizita Suceava In zilele de 24-25 august. DupA IntIlnirea de la Suceava, Intreaga delegaTie va pleca la CernAuTi, unde urmeazA sA aibA loc turneul de fotbal In care vor evolua echipe de tineret din toate cele patru regiuni. La acest eveniment vor fi prezente Si aceste delegaTii politice pentru a putea sA ne punem de acord cu acTiunile viitoare, a spus Gavril MIrza. Nu In ultimul rInd, preSedintele CJ Suceava a mai declarat cA intenTioneazA ca la toate IntIlnirile cu reprezentanTii celorlalte regiuni cu care Suceava are Incheiate parteneriate de colaborare sA participe Si oameni de afaceri din judeT, In vederea stabilirii unor contacte de naturA economicA.