Campanie suceveana de prevenire a traficului de fiinte umane

Seful Compartimentului de Prevenire a CriminalitATii din cadrul IPJ Suceava, subinspector Daniela ToderuT a declarat, vineri, Intr-o conferinTA de presA cA aceastA campanie se desfASoarA In perioada 23-27 mai In municipiile Si oraSele judeTului Suceava, apoi In mediul rural Si In oraSele nou InfiinTate IntrucAt multe din victimele traficului de persoane provin din acest mediu.

ToderuT a spus cA elevii liceelor Si grupurilor Scolare din judeT vor fi informaTi prin intermediul poliTiStilor de proximitate privind modalitATile etapele pe care le parcurg traficanTii de persoane pentru cIStigarea Increderii persoanelor traficate prin false promisiuni, dar mai ales vor fi prezentate pericolele la care se expune o persoanA atunci cAnd acceptA sA plece In strAinAtate prin intermediul unor false agenTiii de intermediere a forTei de muncA, false agenTii de modA Si de impresariat artistic sau persoane fizice.

Elevii vor avea posibilitatea sA vizioneze un film cu mArturii ale persoanelor ce au fost traficate pentru exploatarea sexualA Si vor primi pliante Si afiSe care conTin informaTii cu privire la modalitatea prin care pot evita sA devinA victime ale traficului de fiinTe umane.

La rIndul sAu, subcomisar Andrei Nichitoi din cadrul CZCCOA Suceava a declarat cA judeTul Suceava se aflA pe locul al treilea In TarA In privinTa fenomenui de trafic de persoane deSi poliTiStii acestui centru fac eforturi pentru combaterea acestui fenomen.

El a arAtat cA CZCCOA Suceava cu competenTA In judeTele Suceava Si BotoSani a identificat In 2004 un numAr de aproximativ 150 de victime ale traficului de fiinTe umane, iar In primul trimestru al anului 2005 aproximativ 40 de victime ale aceluiaSi fenomen infractional.

Nichitoi a spus cA victimele, bArbaTi, femei, minori, au fost traficate In TAri din Vestul Europei, dar Si fostele TAri ale Yugoslaviei.

Subcomisar Nichitoi a precizat cA modalitATile cele mai frecvente de recrutare a victimelor sunt atAt prin anunTurile din ziare, reviste sau pe internet, cAt Si prin propuneri lansate In mediile pe care le frecventeazA aceste persoane.

Mai trist este cA o parte din victimele traficului de fiinTe umane devin la rAndul lor traficanTi, a mai spus Nichitoi.