Campanie suceveana de prevenire a traficului de fiinte umane

Seful Compartimentului de Prevenire a CriminalitATii din cadrul IPJ Suceava, subinspector Daniela ToderuT a declarat, vineri, Intr-o conferinTA de presA cA aceastA campanie se desfASoarA In perioada 23-27 mai In municipiile Si oraSele judeTului Suceava, apoi In mediul rural Si In oraSele nou InfiinTate IntrucAt multe din victimele traficului de persoane provin din acest mediu.

ToderuT a spus cA elevii liceelor Si grupurilor Scolare din judeT vor fi informaTi prin intermediul poliTiStilor de proximitate privind modalitATile etapele pe care le parcurg traficanTii de persoane pentru cIStigarea Increderii persoanelor traficate prin false promisiuni, dar mai ales vor fi prezentate pericolele la care se expune o persoanA atunci cAnd acceptA sA plece In strAinAtate prin intermediul unor false agenTiii de intermediere a forTei de muncA, false agenTii de modA Si de impresariat artistic sau persoane fizice.

Elevii vor avea posibilitatea sA vizioneze un film cu mArturii ale persoanelor ce au fost traficate pentru exploatarea sexualA Si vor primi pliante Si afiSe care conTin informaTii cu privire la modalitatea p