Aurelia Petcu-realeasa presedinte al femeilor liberale sucevene

Cei 62 de participanTi la ConferinTa municipalA de alegeri, desfASuratA joi seara, au desemnat un Birou Municipal format din opt persoane, cele patru funcTii de vicepreSedinTi fiind ocupate, dupA vot, de Doina SucilA, Cristina Teodorovici, Irina Badrajan (o veche Si recunoscutA luptAtoare pentru principiile liberalismului In Suceava) Si Gabriela Popescu (soTia vicepreSedintelui organizaTiei de seniori, Alin Popescu a€“ fost candidat al PNG la PrimAria Suceava). In Birou au mai intrat Si Aneta ChiruTA, Mihaela Foit, Lorena MureSan (fost lider PRM) Si Irina RAdAuceanu (studentA). ConferinTa a fost condusA de preSedintele organizaTiei, Dan Gabriel Gospodaru, care a declarat cA, chiar dacA la alegeri au fost puTine reprezentante ale sexului frumos din partid, alegerile au fost statutare Si In acelaSi timp necesare.