Indienii investesc in turismul sucevean

Ambasadorul Indiei la BucureSti, excelenTa sa Ajai Malhotra, este prezent in Suceava, unde a purtat discuTii cu primarul oraSului, Ion Lungu, discuTii In urma cArora a rezultat dorinTa evidentA a indienilor de a dezvolta In zonA o reTea turisticA de cinci stele.

Lungu a declarat dupA discuTia cu ambasadorul, cA indienii doresc sA investeascA In turism In douA regiuni din RomAnia, In Delta DunArii Si In Bucovina. Primarul susTine cA excelenTa sa Ajai Malhotra a vorbit In numele unui club de oameni de afaceri din India, care ISi doresc sA vinA In RomAnia, iar Suceava este una din destinaTiile favorite, pentru cA are aeroport internaTional Si legAturi cu toate mAnAstirile din judeTul Suceava. Noi le vom acorda tot sprijinul Si Ii vom primi cu mare plAcere pe oamenii de afaceri indieni. IntenTionez chiar sA am In perioada urmAtoare Si o discuTie cu operatorii de turism din judeT pentru a pune la punct o ofertA serioasA, a precizat Lungu.