Bejinariu- Flutur nu este preocupat de proiectele SAPARD ale sucevenilor

Bejinariu a declarat ieri cA In judeTul Suceava au fost finalizate pInA In prezent 41 de proiecte SAPARD Si cA foarte multe localitATi nu au primit IncA ultima tranSA de bani pe motiv cA In fruntea lor se aflA primari PSD. Marea majoritate a primarilor din comunele respective sunt PSD Si acesta este motivul pentru care AgenTia SAPARD nu achitA ultima tranSA din acele proiecte,a spus Bejinariu. Parlamentarul de Suceava a arAtat cu degetul cAtre ministrul Agriculturii, PAdurilor Si DezvoltArii Rurale, Gheorghe Flutur, care, In opinia lui, se face vinovat de situaTia creatA. Bejinariu a spus cA Flutur a ordonat verificarea mai multor proiecte SAPARD sucevene Si cA deSi nu s-au depistat nereguli totuSi primAriilor respective nu le sunt achitate ultimele tranSe de bani. Deputatul PSD de Suceava a precizat cA Serviciul AntifraudA din AgenTia SAPARD a efectuat verificAri la proiectele de la RAdASeni, SuceviTa Si Vicovu de Jos susTinInd cA acestea nu au scos la ivealA nimic ilegal. Spre exemplu la RAdASeni s-a constatat cA totul este In regulA dar cu toate acestea din suma de 5 miliarde de lei care trebuie achitatA s-au plAtit numai 3 miliarde de lei iar pentru restul de 2 miliarde de lei primAria plAteSte dobInzi, a subliniat Bejinariu. El a adAugat cA ministrul Agriculturii cautA tot felul de aspecte penale, ilegale Si cA nu se gIndeSte la locuitori care sunt de fapt cei prejudiciaTi. Locuitorii zonelor respective vor suporta dobInzile pe care primAriile trebuie sA le achite la bAnci care se ridicA lunar Intre 100 Si 300 de milioane de lei, a spus Bejinariu. Deputatul PSD de Suceava considerA cA prin atitudinea pe care o adoptA faTA locuitorii judeTului din care provine ministrul Agriculturii greSeSte foarte mult. Cred cA ar trebui sA se aplece mai mult asupra judeTului, dar sA gAseascA soluTii pentru ca In situaTia In care s-a IncAlcat legea sA fie pedepsiTi cei vinovaTi iar proiectele Si dezvoltarea judeTului sA meargA mai departe. E o obligaTie moralA a domniei sale. Ministerul Agriculturii se aflA Intr-o situaTie foarte grea cu foarte multe probleme dar sA nu uite cA provine din judeTul Suceava. Prin indiferenTa de care dA dovadA domnul Flutur nu reuSeSte sA aducA prin poziTia domniei sale beneficii judeTului, a spus Bejinariu. El a Tinut sA precizeze cA mai multe primArii sucevene afectate de neplata ultimei tranSe la proiectele SAPARD intenTioneazA sA acTioneze In judecatA AgenTia SAPARD Si sA cearA daune. Bejinariu a anunTat cA PrimAria Horodnic a fAcut deja acest demers. Pe de altA parte ministrul Gheorghe Flutur a declarat cA Bejinariu pare a fi avocatul conflictelor de interese amintindu-i faptul cA se poza cu cei gAsiTi In conflict de interese. Flutur a fAcut referire la conflictele de interese descoperite la mai multe proiecte sucevene In urma unor verificAri efectuate la sesizarea sa la Inceputul anului trecut protagoniSti fiind doi directori din Consiliul JudeTean Suceava. Il asigur pe domnul Bejinariu cA sunt foarte interesat de dezvoltarea proiectelor SAPARD In judeTul Suceava Si Il anunT cA In prezent sed negociazA majorarea plafonului pentru proiectele SAPARD In special pentru ferme, unitATi de procesare Si agroturism. Fosta guvernare a cheltuit 82% din fondurile SAPARD pentru drumuri, iar acum ele trebuie sA ducA spre ceva Si anume spre ferme, unitATi de procesare Si agroturism, a spus Fluture care i-a amintit lui Bejinariu vorba o mInA spalA pe cealaltA Si amIndouA obrazul dacA Il are.