S-a reluat furnizarea apei potabile si in Gura Humorului

Directorul Electrica Suceava, Vasile Ilie, a declarat cA decizia privind restricTionarea la zece ore a furnizArii energiei electrice cAtre Trust Nord, a fost anulatA, deoarece firma a achitat deja 280 de milioane de lei din debitul de 1,6 miliarde de lei Si a semnat un grafic de reeSalonare care prevede cA Intreaga datorie va fi stinsA pInA pe 15 iunie. Apa nu mai este livratA cu Intreruperi nici In CImpulung Moldovenesc, dupA ce DirecTia MunicipalA de Servicii Publice a venit cu un grafic viabil privind achitarea In etape a datoriilor 1,180 de miliarde de lei cAtre furnizorul de energie electricA. Vasile Ilie, a declarat cA potrivit documentului, plATile ar urma sA se facA pInA pe 15 iunie, IncepInd de sAptAmIna viitoare.