ZiariStii romAni rApiTi In Irak au fost eliberaTi

Cei trei jurnaliSti au fost rApiTi In 28 martie la Bagdad, ImpreunA cu InsoTitorul lor, Mohammad Munaf.

„Sunt toTi patru sunt teferi Si nevAtAmaTi Si vor fi aduSi In TarA In cel mai scurt timp „, a declarat purtAtorul de cuvAnt a PreSedinTiei, Adriana SAftoiu,

„Vom informa opinia publicA Si instituTiile media cu privire la momentul sosirii In TarA”, a mai declarat SAftoiu.

Potrivit preSedintelui Traian BAsescu, cei patru vor fi aduSi, luni In TarA cu o cursa specialA, In acest sens fiind trimis In Irak un avion Hecules al ForTelor Aeriene RomAne.

La sfArSitul lunii aprilie, rApitorii ceruserA, prin intermediul unei casete video In care apAreau jurnaliStii, retragerea celor 800 de soldaTi romAni din Irak.

RAspunsul preSedintelui Traian BAsescu a fost cA politica externA nu va fi negociatA, dar cA se vor face toate eforturile pentru eliberarea ostaticilor.

AutoritATile romAne au fAcut apel la mai multe organizaTii islamice pentru a ajuta la eliberarea jurnaliStilor, iar sAmbAtA, cinci reprezentanTi ai Ligii Culturale Islamice din RomAnia s-au deplasat la Bagdad pentru acelaSi lucru.

PreSedintele PSD, Mircea GeoanA, a salutat Intr-un comunicat eliberarea jurnaliStilor, la care ar fi contribuit, pe lAngA autoritATi, societatea civilA, mass- media, comunitatea musulmanA din RomAnia.

Mircea GeoanA considerA cA modul In care a fost gestionatA criza ostaticilor ar trebui sA fie evaluat de toTi factorii politici.

VicepreSedintele PNL, senatorul Gheorghe Flutur, a afirmat, duminicA, Inainte de anunTul PeSedinTiei, cA In cazul din Irak RomAnia nu trebuie sA se joace de-a acordurile internaTionale ci trebuie sA le respecte.In ceea ce priveSte un calendar al retragerii trupelor din Irak, Flutur a spus cA aceastA problemA de conjuncturA internaTionalA.

Eu socotesc cA aceste lucruri trebuie discutate foarte bine, iar RomAnia trebuie sA dea In continuare, exemplu de seriozitate Si cA se Tine de cuvAnt Si de acordurile pe care le-a semnat, a spus Flutur