Flutur vrea o noua majoritate in CJ Suceava cu ajutorul nemultumitilor din PSD

Flutur a declarat Intr-o conferinTA de presA organizatA duminicA la Gura Humorului cA va cere crearea unei alte majoritATi In deliberativul judeTean fiind convins cA acest lucru se poate realiza prin cooptarea de partea coaliTiei PD-PNL-PC a unor consilieri nemulTumiTi din PSD. O sA cer inclusiv crearea unei alte majoritATi In favoarea coaliTiei actuale In Consiliul JudeTean. Se poate pentru cA Si ei au nemulTumiTii lor In PSD slavA Domnului, a spus Fluture, care a adAugat mulTi trebuie sA realizeze cA echipa lui MIrza este dependentA de unele cercuri de interese care au blocat dezvoltarea judeTului Suceava Si unii dintre ei IncA mai au timp sA sarA din barca falimentului cIt nu e prea tIrziu. VicepreSedintele PNL a reluat una din temele sale favorite Si anume schimbarea din funcTie a preSedintelui PSD al Consiliului JudeTean, Gavril MIrza, care In opinia lui este un factor perturbator. IncA o datA subliniez necesitatea schimbArii preSedintelui Consiliului JudeTean care este un factor perturbator care bruiazA actuala putere. Pe toate drumurile Si din poziTia sa doreSte sA arate cA puterea actualA de la BucureSti este ineficientA dar dacA aici jos este deturnatA Si paralizatA activitatea prin preSedinTi de Consiliu JudeTean care de foarte mult timp au niSte rAdAcini dubioase In teritoriu Si ISi au grupuri de interese Si nuclee pe care le-au patronat atITia ani nu pot sA mai rAmInA, a declarat Flutur. El Si-a exprimat speranTa ca justiTia sA facA ordine Si sA facA dreptate In acest domeniu cIt mai repede. Ceea ce cred eu InsA In 2005 e cA trebuie sA facem o cotiturA radicalA Si sA mai trimitem sA-Si plimbe nepoTii pe unii agrarieni care sunt urmaSii partidului comunist Si a celor care aici In Suceava nu au fAcut decIt o schimbare de gardA foarte InceatA aSa cum Iliescu a fAcut schimbarea de gardA cu regimul comunist, a mai spus Flutur. De menTionat cA In prezent majoritatea In Consiliul JudeTean Suceava este deTinutA de PSD care deTine 18 din cei 37 de consilieri. Lor li se mai alAturA cei doi consilieri PPRM-iSti. Asta In timp ce coaliTia are de partea sa doar 17 consilieri Si anume 10 de la PNL, 5 de la PD Si 2 de la Partidul Conservator.