Senatorul Flutur crede ca deputatul Bejinariu este avocatul diavolului

Bejinariu, a tras vineri un semnal de alarmA cu privire la faptul cA AgenTia SAPARD aflatA In subordinea Ministerului Agriculturii, condus de Flutur, IntIrzie fArA motiv sA deconteze ultima tranSA de bani unor primArii sucevene care au finalizat proiecte la mAsura 2.1 dezvoltarea Si ImbunAtATirea infrastructurii rurale administraTiile locale respective fiind obligate sA plAteascA dobInzi consistente la creditele pe care le-au contractat de la bAnci. Flutur i-a adus aminte lui Bejinariu Intr-un mod colegial de conflictele de interese descoperite anul trecut la mai multe proiecte SAPARD sucevene sugerIndu-i sA nu mai plIngA pe umArul celor care ne-au fAcut de rIs In Europa. Domnului Bejinariu vreau sA-i aduc aminte Intr-o mod colegial cA pare aSa un om jovial dar IncearcA In continuare sA plIngA pe umArul acelor oameni care ne-au fAcut de rIs In Europa cu conflictele de interese Si cu programele SAPARD mAsluite. Cred cA mai bine ar trebuie sA verifice domnul Bejinariu ce s-a IntImplat In aceSti ani. Din pAcate heirupismul de la Consiliul JudeTean Suceava referitor la numAr mare de proiecte dar fArA a verifica modul cum s-au obTinut Si calitatea acestor lucrAri Il face pe domnul Bejinariu un avocat al diavolului, un avocat al celor care au practicat conflictul de interese la vedere crezInd cA nimeni nu-i va verifica niciodatA, a spus ministrul Agriculturii. El a reclamat calitatea proastA a unor lucrAri SAPARD realizate In judeTul Suceava Si a precizat cA nu are nici o legAturA cu controalele la proiectele sucevene. Nu este permis ca lucrArile sA fie de mIntuialA Si eu vA spun cA din cIte Stiu AgenTia SAPARD are verificAri prin sondaje. Sunt mari probleme In ceea ce priveSte calitatea acestor lucrAri Si cred cA noi ne ocupAm suficient ca sA derulAm programele SAPARD, a spus Flutur. El a reproSat fostei puteri cA a cheltuit fondurile SAPARD doar pentru modernizarea drumurilor Si cA a neglijat proiecte de InfiinTarea de fermer sau unitATi de procesare lapte Si carne. Vreau sA aduc aminte sucevenilor cA PSD a consumat toate fondurile pentru infrastructurA nu a mai rAmas absolut nimic. Mai sunt aproape 600 de proiecte In aSteptare iar fonduri In momentul de faTA pentru drumuri noi nu mai avem. Am negociat cu reprezentanTii Bruxellului sA-mi suplimenteze pentru mAsura 2.1 circa 100 de milioane de euro pentru a mai da drumul Si la alte proiecte InsA avem promisiuni mari In zona fermelor Si a unitATilor de procesare. DacA PSD avea o viziune de ansamblu aducea In judeTul Suceava Si mAsuri pentru procesare lapte, carne Si mAsuri pentru consolidarea fermelor. S-a fugit foarte mult pentru infrastructurA. Nu e rAu asta InsA era bine sA se facA Si de calitate, a menTionat ministrul Agriculturii. El a adAugat cA va aduce la Suceava reprezentanTi ai AgenTiei SAPARD Si ai AgenTiei de ConsultanTA AgricolA pentru a Incuraja tinerii fermieri sA obTinA finanTAri pentru programe SAPARD. Avem mulTi bani pentru ferme Si unitATi de procesare. Interesul nostru este ca sA fie cIt mai mulTi clienTi care vor putea beneficia Si de credite pe termen lung cu perioadA de graTie ca sA-Si ia fonduri pentru unitATi de procesare lapte, carne, cartofi Si alte produce agricole Si de asemenea pentru InfiinTarea de ferme vegetale Si animale, a Incheiat Flutur.