Primaria Gura Humorului pregateste manifestAri de excepTie la zilele orasului

Zilele Humorului reuneSte practic patru manifestAri importante Si anume Implinirea a 100 de ani de InvATAmInt In limba romAnA la Gura Humorului, a 101 ani de la declararea ca oraS a localitATii, a 15-a ediTie a festivalului de umor Umor laa€¦Gura Humorului Si ediTia de varA a serbArilor zApezii. Primarul oraSului Marius Ursaciuc, cel care a avut ideea organizArii Zilelor Humorului promite trei zile de vis In care nu va exista cuvIntul plictisealA. Programul manifestArilor cuprinde concerte cu trupe de top precum Iris, HI-Q, Desperado, K1, dar Si cu trupe locale precum GHG. Nu va lipsi muzica popularA care va fi reprezentatA de Sofia Vicoveanca Si Ansamblul Rapsozii BotaSanilor Si nici umorul care va fi adus de Jean Paler Si renumitul grup Divertis. Dealtfel, se poate spune cA DivertiSii vor fi la ei acasA deoarece trei dintre componenTi grupului sunt de loc din Gura Humorului. Programul mai cuprinde un festival al berii, concert de blues, campionat de fotbal Intre Scoli, atletism, aleea artiStilor, concursuri Si jocuri interactive. Duminica In familie emisiune realizatA de Mihaela RAdulescu la Antena 1 va fi transmisA In data de 12 iunie In direct de la Gura Humorului. Ea va cuprinde printre altele expoziTie cabalinA, expoziTie caninA, parada vInAtorilor, serbare cImpeneascA. Nu va lipsi focul de artificii. Costurile organizArii acestor manifestAri se vor ridica undeva la 1,2 miliarde de lei, InsA dupA cum a declarat primarul banii vor fi asiguraTi de sponsori Si nu vor afecta bugetul local. Ursaciuc estimeazA cA la Zilele Humorului vor participa aproximativ 15.000 de turiSti.