Un hectar de teren din Dragoiesti degradat din cauza gunoaielor

Aceasta, pentru cA nu s-a implicat In acTiunea de supraveghere a persoanelor fizice Si juridice din localitate, astfel IncIt deSeurile sA nu mai fie depozitate In alte locuri decIt cele autorizate. Seful Comisariatului Regional de Mediu, Constantin HuTupaS, a declarat cA din acest motiv, solul a fost degradat pe o suprafaTA de aproximativ un hectar. TotodatA, el a mai spus cA i-a solicitat lui Oanea sA procedeze la amenajarea Si delimitarea rampelor de gunoi din comunA Si sA se ocupe de InfiinTarea unui Serviciu de Salubrizare In cadrul PrimAriei DrAgoieSti.