Apa potabila restrictionata in orasul Siret

Directorul Electrica Suceava, Vasile Ilie, a declarat cA s-a adoptat aceastA mAsurA, pentru cA PrimAria din Siret, care rAspunde de serviciile de utilitATi, are o datorie de aproximativ 1,7 miliarde de lei faTA de unitatea pe care o conduce. El a subliniat cA nici un reprezentant al PrimAriei nu a venit la negocieri, In ciuda apelurilor repetate. SAptAmIna trecutA, tot din cauza restanTelor cAtre Electrica, In CImpulung Moldovenesc Si Gura Humorului, apa a fost livratA cu Intreruperi. In Humor, situaTia a revenit la normal, dupA ce societatea localA de utilitATi Trust Nord a adus o primA tranSA de bani, de 280 de milioane de lei, din totalul de 1,6 miliarde de lei Si a semnat un grafic de reeSalonare care prevede cA Intreaga datorie va fi stinsA pInA In 15 iunie. AceeaSi situaTie a fost Si la CImpulung Moldovenesc, programul de furnizare a apei fiind reluat normal dupA ce DirecTia MunicipalA de Servicii Publice a venit cu un grafic viabil privind achitarea In etape, IncepInd cu aceastA sAptAmInA Si pInA la mijlocul lui iunie, a datoriilor de un 1,180 de miliarde de lei cAtre furnizorul de energie electricA.