Apa din fintinile din Ostra buna de baut

DSP Suceava recomandase populaTiei din Ostra sA nu mai consume apA din fIntInile de pe raza localitATii, dupA ce din cauza ploilor abundente cAzute In perioada 6-8 mai, o cantitate de steril deversat dintr-un iaz de decantare de la TarniTa a fost antrenatA In pIrIul BrAteasa, care se varsA In rIul Moldova.

Odette Nicolae a spus cA In urma accidentului ecologic, specialiStii au prelevat probe de apA din fIntInile riverane pIrIului BrAteasa Si de la StaTia de Captare Baia III, care alimenteazA parte din municipiul FAlticeni, pentru determinarea conTinutului de metale grele, respectiv cupru, plumb Si mangan. Ea a menTionat luni cA investigaTiile efectuate In laboratoarele Sistemului de GospodArire a Apelor BacAu au relevat cA apa din fIntInile existente In Ostra este de calitate Si poate fi consumatA.