Onofrei acuzA primarul din Dragoiesti de abuzuri

Aceasta este de fapt una din concluziile comisiei care desfASoarA un control la PrimAria din DrAgoieSti, la ordinul prefectului, ca urmare a mai multor sesizAri primite din comunA. Onofrei a declarat, luni, Intr-o conferinTA de presA, cA PrimAria a Incheiat un parteneriat public privat cu douA firme la care administratori sunt soTul Si tatAl primAriTei reuSind sA obTinA fonduri prin AgenTia de Dezvoltare Nord-Est pentru o serie de investiTii care In opinia lui sunt nefuncTionale. Prefectul a spus cA dupA finalizarea controlului este posibil sA facA plIngere penalA la PNA Impotriva primAriTei PSD pentru abuz In serviciu Si deturnare de fonduri. Onofrei a comparat-o pe Violeta TAran cu fostul ministru PSD al IntegrArii Hildegard Puwak, care a fost nevoit sA demisioneze dupA ce presa a dezvAluit faptul cA a favorizat prin postura sa firma familiei sale In vederea obTinerii de fonduri europene. Ea este un fel de Puwak la nivel local. AcceseazA fonduri de la AgenTia de Dezvoltare Nord Est pentru bArbatul sAu Si pentru tatAl sAu. Fonduri substanTiale Intr-un fel pentru niSte investiTii care sunt realizate In DrAgoieSti Si nu funcTioneazA. SA faci fabricA de ulei e o aberaTie. Ulei din ce? Sunt obligat atunci cInd voi avea raportul final sA fac o plIngere penalA la PNA pentru cA este exact un fel de abuz In serviciu Si deturnare de fonduri sA aprobi fonduri pentru bArbat Si pentru tatA care sunt administratorii firmuliTelor respective din sat de acolo, a declarat Onofrei. El a mai amintit douA nereguli depistate de comisia de control la PrimArie Si anume achiziTionarea a jumAtate de hectar de teren In BerchiSeSti pentru construcTia unei Scoli, tranzacTie care s-a fAcut printr-un intermediar, In speTA un consilier local Si cheltuirea ineficientA a unor fonduri din bugetul local pentru consolidarea podului de la Corlata. Podul de la Corlata a fost fAcut o datA prost Si l-a luat apa l-a mai fAcut IncA o datA fArA hotArIre de Consiliu Local cheltuind bani de la buget Si iarASi e rupt de ape. Prefectura a solicitat printr-un proiect de hotArIre de guvern 2 miliarde de lei sA facem podul ca lumea. Grav este Si faptul cA a achiziTionat un teren de