Onofrei-instructor de echitatie pentru Politia Calare Suceava

El a declarat cA are experienTA In domeniu, In condiTiile In care a lucrat mai mulTi ani la Herghelia din RAdAuTi, Si a adAugat cA lecTiile de cAlArie nu dureazA decIt 6 ore. Onofrei a mai spus cA dacA iniTiativa sa va avea sorTi de izbIndA, atunci prima regulA pe care vor trebui sA Si-o InsuSeascA poliTiStii va fi aceea cA A« In faTa Sefului Si-n spatele calului nu ai voie sA stai A». Comisarul MiticA Bejenaru de la Serviciul de Ordine PublicA din cadrul Inspectoratului JudeTean de PoliTie, a anunTat cA se doreSte cumpArarea unui numAr de 14 cai pentru patrulare, din care 10 ar urma sA fie repartizaTi In CIrlibaba, Izvoarele Sucevei Si Moldova SuliTa, localitATi unde accesul este mai dificil. El a declarat cA ceilalTi cai ar urma sA fie repartizaTi PoliTiei Municipiului Suceava, care intenTioneazA sA InfiinTeze o grupA cAlare. Comisarul Bejenaru a afirmat cA aceastA grupA ar urma sA efectueze patrule In zona CetATii de Scaun Si In comunele limitrofe Sucevei, dar Si sA asigure mAsurile de ordine publicA la meciuri Si mitinguri.