Mirza promite sprijin lui Flutur in actiunile care vizeaza agricultura suceveana

Asta dupA ce In urmA cIteva zile Flutur declara cA este necesarA schimbarea lui MIrza din funcTia de preSedinte deoarece este un factor perturbator care bruiazA actuala putere. In mAsura In care pot fi de folos am sA sprijin activitatea domnului ministru In problema agricolA a judeTului, a declarat Gavril MIrza, ieri, Intr-o conferinTA de presA. El s-a arAtat oarecum deranjat de intenTia lui Flutur de a schimba majoritatea In Consiliul JudeTean In favoarea partidelor din coaliTie apreciind cA nu aceasta ar trebui sA fie preocuparea unui ministru. Nu cred cA asta ar trebui sA fie cea mai mare problemA a unui ministru. Agricultura are suficiente probleme Si aSteaptA rezolvarea In raport cu promisiunile fAcute In campania electoralA, a spus MIrza care a adAugat cA problema schimbArii majoritATii In Consiliul JudeTean Suceava e problema unei singure persoane. Seful administraTiei judeTene Tinut sA precizeze cA nu sunt nemulTumiTi printre cei 18 consilieri judeTeni ai PSD aSa cum a spus Flutur Si cA nu se pune problema ca vreunul sA sarA In barca coaliTiei. In Consiliul JudeTean Suceava, din cele 37 de mandate, 18 aparTin PSD, 10-PNL, 5-PD, iar cIte douA PPRM Si Partidului Conservator-fostul PUR.