Suceava va colabora cu Delegatia Comisiei Europene in Romania

PreSedintele Consiliului JudeTean Suceava, Gavril MIrza, a declarat cA In cadrul acestei reuniuni fiecare Consiliu JudeTean va semna cu reprezentanTii Comisiei europene un parteneriat In vederea stabilirii unor strategii de comunicare pentru perioada premergAtoare aderArii RomAniei la Uniunea EuropeanA. MIrza a precizat cA acest parteneriat presupune In principal crearea unor cAi comune de informare a populaTiei din fiecare judeT cu privire la ceea ce InseamnA integrarea TArii In UE. ReprezentanTii Comisiei Europene au spus cA pInA In prezent nu a existat un asemenea parteneriat. Din acest motiv, CE ISi doreSte ca prin intermediul fiecArui Consiliu JudeTean sA stabileascA o cale de informare a populaTiei cu privire la procesul de integrare, a spus Gavril MIrza.