Alegerea lui Mirza ca presedinte al CJ Suceava reconfirmata de justitie

PNL Suceava a pierdut procesul intentat anul trecut Consiliului JudeTean, proces deschis la Tribunalul Suceava Si finalizat luni la Curtea de Apel IaSi. AceastA instanTA a stabilit cA deliberativul judeTean a fost constituit legal, menTinInd astfel decizia Tribunalului IaSi ce a respins, ca nefondatA, contestaTia InaintatA de PNL Suceava. Decizia CurTii de Apel IaSi a fost pronunTatA luni Si este irevocabilA. Liberalii au cerut anularea hotArIrilor de constituire a Consiliului JudeTean Si de alegere a funcTiilor de conducere pe motiv cA a fost IncAlcatA Legea finanTArii partidelor politice. Mai exact, ei au reclamat faptul cA validarea consilierilor aleSi In urma scrutinului local de anul trecut s-a fAcut fArA ca toate partidele cu reprezentare In deliberativ sA fi depus la Curtea de Conturi rapoartele financiare ale campaniei electorale. La data convocArii SedinTei de constituire a Consiliului JudeTean, 20 iunie 2004, PD, PNL Si PUR IncA nu depuseserA documentele respective, partidele aflIndu-se InsA In termenul legal. PNL a cerut atunci amInarea constituirii dar SedinTa a fost organizatA pInA la urmA, cei 14 consilieri ai AlianTei D.A. Suceava fiind validaTi de majoritatea PSD-PRM-PUR. Consilierii judeTeni suceveni PNL Si PD au pArAsit SedinTa de constituire dupA validare. Liberalii au Inceput acTiunea la Tribunalul Suceava dupA care au cerut strImutarea la Tribunalul IaSi pentru a fi siguri cA soluTia va fi cea corectA. Am cerut strAmutarea deoarece TinInd cont de interesele locale existA riscul ca soluTia sA nu fie cea corectA, declara atunci purtAtorul de cuvInt al PNL Suceava, Orest Onofrei. Decizia CurTii de Apel IaSi a fost prezentatA Intr-o conferinTA de presA de Seful administraTiei judeTene, Gavril MIrza. Am In faTA un certificat care se spune urmAtorul lucru: Se respinge recursul introdus de reclamanta PNL filiala teritorialA Suceava Impotriva sentinTei civile 924E/8 decembrie 2004 pronunTatA de Tribunalul IaSi sentinTA pe care o menTinem. Se respinge cererea intimatului de obligare a recurentului la plata cheltuielilor de judecatA ocazionate de recurs. Decizia este irevocabilA drept pentru care se elibereazA prezentul certificat timbrat cu timbru judiciar. MIrza a declarat cA decizia CurTii de Apel IaSi dovedeSte legalitatea constituirii conducerii Consiliului JudeTean Suceava, dar a evitat sA comenteze afirmaTiile de duminicA ale vicepreSedintelui PNL, senatorul de Suceava Gheorghe Flutur, care a spus despre el cA trebuie schimbat din funcTia de preSedinte deoarece este un factor perturbator care bruiazA actuala putere. MIrza considerA cA un adversar politic nu trebuie tratat cu duSmAnie. Cred cA un adversar politic nu trebuie tratat cu duSmAnie ci trebuie tratat In limitele unei politici decente, omeneSti. A fi Intr-un alt partid decIt domnia sa nu InseamnA a fi duSmanul poporului, iar eu dacA sunt tratat ca un duSman cred cA nu meritA acelaSi tratament populaTia din judeTul Suceava. SA nu se uite cA demnitatea de ministru Si senator se datoreazA populaTiei din judeTul Suceava, a spus MIrza. El a adAugat cA Il va respecta pe ministrul Agriculturii, Gheorghe Flutur, cIt se poate de mult pe mAsura faptelor pozitive pe care le va face pentru locuitorii acestui judeT. Am mai declarat cA nu o sA mai fac comentarii Si nu o sA mA las angrenat Intr-un dialog permanent cu domnia sa. O declar Si de aceastA datA Si o sA-mi vAd de treabA In calitate de preSedinte de Consiliu JudeTean Si de lider al PSD Suceava. In rest sA vorbeascA faptele despre fiecare. In ceea ce mA priveSte, Ii voi aduce numai laude, pe mAsura faptelor sale, a mai spus MIrza. Mai trebuie spus cA avocatul Consiliului JudeTean Suceava a fost senatorul PSD Antonie Iorgovan.