15 ani de InvATAmInt economic superior sucevean

Prezent Si perspective, manifestare organizatA de Facultatea de StiinTe Economice Si AdministraTie PublicA, a UniversitATii Stefan Cel Mare Suceava, Academia RomAnA-filiala IaSi, Institutul de CercetAri Economice Si Sociale Gh. Zane IaSi, Ministerul Transporturilor, ConstrucTiilor Si Turismului Si de Institutul NaTional de Cercetare-Dezvoltare In Turism.

Manifestarea se Inscrie In cadrul aniversArii a 15 ani de InvATAmInt economic superior sucevean

ConferinTa internaTionalA se desfASoarA pe douA secTiuni, Si anume, Economia romAneascA. Prezent Si perspective, Si Turismul Rural romAnesc. Actualitate Si perspective. ParticpA nume de renume ale InvATAmIntului economic romAnesc, din mai toate centrele universitare, dar Si invitaTi din Germania, Spania, Serbia, Macedonia, Ucraina Si Republica Moldova. Din partea UniversitATii BucureSti, a fost prezent la evenimentul de la Suceava, fostul prim-ministru, prof. Univ. Dr. Petre Roman, cel care a semnat, In 1990, decretul prin care instituTia suceveanA de InvATAmInt superior a devenit Universitate.

Prorectorul universitATii, prof. Univ. Dr. Aurel Burciu, a precizat cA dupA deschiderea conferinTei, a avut loc Si IntIlnirea de 10 ani a primei generaTii care a terminat economia la Suceava, In 1990.

PInA In 1990, In cadrul facultATii de litere Si StiinTe Si a Colegiului Universitar Tehnic Si de AdministraTie, s-au InfiinTat Si dezvoltat, specializArile din care s-a format Si consolidat Facultatea de StiinTe Economice Si AdministraTie PublicA.

In prezent, Facultatea are un numAr de 3537 de studenTi la cursuri de zi, InvATAmInt la distanTA Si masterat.