Locuri de muncA pentru casieri Si confectioneri suceveni

De asemenea, este nevoie de un Sef de birou Intr-o instituTie publicA, de ingineri de diverse specializAri, consilieri juridici Si inspectori de specialitate In administraTia publicA. Angajatorii mai cautA printre altele, un asistent medical generalist, contabili, agenTi de turism, agenTi de asigurare, contabili, vInzAtori, electricieni In construcTii, vopsitori, zugravi, Soferi de autobuz Si autocamioane de mare tonaj, mecanici auto Si muncitori necalificaTi. Oferta integralA a posturilor vacante, valabilA pInA pe 31 mai, poate fi consultatA la AgenTia pentru Ocuparea ForTei de MuncA Suceava sau la sediile locale ale acestei instituTii.