Petre Roman-Integrarea Romaniei in UE ar putea fi aminata pina in 2010

Roman a declarat Intr-o conferinTA de presA cA In prezent se manifestA o obosealA a europenilor In legAturA cu extinderea. FranTa Si Germania sunt TAri care In acest moment cunosc un procentaj de Somaj foarte ridicat, In creStere, sunt Intr-o situaTie de economie mai degrabA fragilA, adicA o creStere economicA care este din ce In ce mai redusA. De aici Ingrijorarea celor douA TAri privitor la siguranTa cetATenilor lor In legAturA, In primul rAnd, cu puterea lor de cumpArare Si nesiguranTa privitoare la locurile de muncA, a explicat Roman .

El a arAtat cA cetATenii francezi voteazA, duminicA, In cadrul unui referendum cu privire la Tratatul ConstituTional al Uniunii Europene, care va fi cadrul In care va funcTiona Uniunea EuropeanA dupA extindere, dar cA se pare cA acest Tratat va fi respins de o majoritate a francezilor.

TotodatA, Roman a mai spus cA dreapta germanA se IndreaptA, cel mai probabil, spre o victorie In alegeri In luna septembrie, tot punAndu-se In direcTia In care bate vAntul percepTiei publice a germanilor care nu mai vor sA cheltuiascA