Euroregiunea Prutul de Sus revigoratA dupa mai mult de un an de stagnare

In timpul reuniunii, judeTul BotoSani a preluat preSedinTia Euroregiunii Prutul de Sus, Si s-a hotArIt promovarea unui numAr de nouA proiecte restante din anul 2004, pentru care au fost efectuate Si studii de fezabilitate In valoare de peste 16 milioane de euro, cu finanTare Phare. Printre proiectele restante se numArA cele privind construcTia unui centru de afaceri transfrontalier, InfiinTarea unui sistem de monitorizare a mediului Si reabilitarea unor drumuri din zona de frontierA romAno-ucraineanA. Consiliul Euroregiunii Prutul de Sus a mai adoptat Si promovarea In 2005 a zece proiecte cu finanTare europeanA, In valoare totalA de aproximativ 12 milioane de euro, privind modernizarea unor cAi de acces Si puncte de trecere simplificatA a frontierei dintre RomAnia Si Ucraina, de optimizare a procedurilor vamale, dar Si privind supravegherea calitATii mediului. In aceeaSi SedinTA au fost adoptate Si proiecte de dezvoltare euroregionalA In anul 2006, In valoare de peste 200 de milioane de euro, care prevAd dezvoltarea reTelelor energetice Si integrarea acestora In cadrul Euroregiunii, construirea unei conducte de transport gaze naturale Intre Ucraina Si RomAnia, precum Si efectuarea de studii privind posibilitatea producerii de energie electricA eolianA pentru asigurarea electricitATii In zona de frontierA. Euroregiunea Prutul de Sus s-a InfiinTat In anul 2000, iar In prezent este formatA din regiunile ucrainene CernAuTi Si Ivano-Frankivsk, raioanele Briceni, EdineT, FAleSti, Glodeni, OcniTa, RIScani, SIngerei Si municipiul BAlTi din Republica Moldova, precum Si din judeTele Suceava Si BotoSani. La SedinTa Euroregiunii au participat Si consulul general al Ucrainei la Suceava, Vasyli Boeciko Si consulul general al RomAniei la CernAuTi, Romeo SAndulescu.