Prefectul de Suceava vinator de ciori

Printre cei 20 de puScaSi s-a aflat Si prefectul liberal Orest Onofrei, care a dorit sA dea o mInA de ajutor colegului sAu de partid aflat In fruntea municipalitATii, primarul Ion Lungu, In vederea stIrpirii ciorilor. Ca vInAtor am ImpuScat nouA ciori, pe bune am ImpuScat douA, a declarat cu umor prefectul de Suceava. El a precizat cA acTiunea s-a desfASurat conform procedurilor vInAtoreSti, sub supravegherea PoliTiei Si fArA incidente. Campania de ImpuScare a ciorilor va continua Si In alte zone ale oraSului. Municipalitatea IncearcA de mai multA vreme sA scape de ciorile care au ImpInzit oraSul Si care fac mult zgomot Si mizerie. IniTial, PrimAria Suceava intenTiona sA colaboreze cu o firmA de alpinism utilitar pentru a stIrpi ciorile InsA preTul de 800.000 de lei pentru distrugerea unui cuib de ciori a fost considerat exagerat. DeocamdatA, nu se Stie cIt va costa campania de ImpuScare a ciorilor In care se implicA AsociaTia VInAtorilor Bucovina InsA potrivit preSedintelui Eugen Nisioi suma nu va fi mare. Ea va fi leagA de numArul de cartuSe care vor fi utilizate In cadrul operaTiunilor.